____________________

2020


 


ISBN: 978-91-985227-6-1

_________________________________________________

Released
_________________________________________________

Ars Interpres Publications is very pleased to announce
the publication of Amy Lowell's new book

Nio dikter om Amerika

Amy Lowell (1874–1925) föddes i Brookline, Massachusetts, och
tillbringade där större delen av sitt liv. Under vistelser i London
stiftade hon bekantskap med företrädare för den imagistiska rörelsen,
vars banerförare hon i mycket kom att bli. Trots sen debut, då hon
var närmare fyrtio år gammal, skapade hon på kort tid ett omfattande,
på sin tid uppburet författarskap. Endast enstaka av Lowells dikter
har tidigare funnits på svenska och här presenteras hon med nio dikter
som tecknar djupt personliga, brokiga bilder av USA.

Översättning Alan Asaid.ORDERING INFORMATION

In Sweden:

Beställa via e-mail:  info@arsint.com

Hedengrens Bokhandel
http://www.hedengrens.se
_____

If you ordering from outside of Sweden:

Cash with registered mail. (Euros, U.S. Dollars or Swedish Kronor -
EUR, USD, SEK)  If you send cash by registered mail it should be
enclosed so it is not visible when the envelope is held to the light. 
For orders, E-mail us at the address below. Please include your name
& shipping address. We'll let you know if the issues are still available
and we find out the shipping cost.                info@arsint.com
Items purchased by cash will be shipped when payment is received.

 
____________________

Support 

Funding

 Ars Interpres is grateful
to the Swedish Academy 
and the PR-byrån Comma,
for supporting a range
of projects.
 


 


Main Page| Current Issue | Contributors| News | Where to Buy | Links | Contact us | Archives

© 2003-2020 Ars Interpres Publications.